Po prvi puta izlažemo na jednom od najprestižnijih sajmova namještaja na svijetu, IMM Köln koji se održava od 19-25. siječnja u sklopu štanda Hrvatske Gospodarske Komore.